De Wissel

De Wissel is een stadsschool in Vlissingen die ernaar streeft boeiend onderwijs te geven. We spreken graag alle zintuigen aan, omdat kinderen dan het beste leren, is onze overtuiging.

Respect en een rustige basis

De Wissel is een open Christelijke school waarbij persoonlijke aandacht voorop staat.

Wij hebben een goed pedagogisch klimaat, er heerst een sfeer van veiligheid en rust. De school biedt een inpandig kinderdagverblijf en nabijgelegen buitenschoolse opvang.

Meer over ons onderwijs

Directeur Hans Willemstein:

“Goede contacten tussen ouders en school, waarbij wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld wordt, komen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen ten goede en werken door in de kwaliteit van onze school.”

Onze
bouwstenen!

Zelfstandigheid

‘Leer het me zelf te doen’ is een belangrijk motto op De Wissel.

Veiligheid

Een rustige basis en structuur zorgen voor een veilig gevoel.

Respect

Elkaar respectvol benaderen zit in de haarvaten van de school.

Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs staat voor onze leerkrachten voorop.

Ontwikkeling

We willen bijdragen aan de ontwikkelingen van onze leerlingen tot zelfstandige en -bewuste volwassenen.

Samen

We geloven in de kracht van samenwerking op alle vlakken.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs