Kwaliteitszorg op onze school

Hoe wij ons onderwijs bewaken en borgen

Gedegen en uitdagend

Gedegen en uitdagend onderwijs is voor ons de kern. Wij willen graag zichtbaar maken wat we doen en welke effecten dat heeft. Daarmee verantwoorden wij ons naar u als ouder, maar ook naar het bestuur en de Onderwijsinspectie. Op onze school is sprake van systematische en cyclische aandacht voor kwaliteit.
Wij stellen doelen, evalueren doelen, voeren observaties uit, voeren gesprekken, stellen normen en ambities en meten tevredenheid.

Periodiek stellen wij ons de volgende kwaliteitsvragen:

  • Wat zijn de goede dingen? Doen wij de goede dingen?
  • Doen wij als school de dingen goed?
  • Hoe weten wij dat we het goed doen?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat doen wij als school met die wetenschap?

Hoewel ons kwaliteitsbeleid zich uitstrekt over alle beleidsterreinen van de school, kent het haar basis in de aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen en vooral het leren van de kinderen! Wij zetten diverse instrumenten in om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, maatregelen te treffen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.

Bekijk hieronder de mindmap van ons onderwijs:

Mindmap De Wissel newlogo 1 1024x732

Lees hier meer over onze kwaliteitszorg

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs