Passend Onderwijs

Onderwijs afgestemd op de behoefte van elk kind

Zorg

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. We streven ernaar het onderwijs op school zoveel mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling van elk afzonderlijk kind. Soms is aangepaste uitleg, ander materiaal of extra aandacht nodig om de doelen te behalen. Dit noemen we de ondersteuning of zorg voor onze kinderen.

Klassenmanagement

Goed klassenmanagement maakt extra ondersteuning in de klas mogelijk; kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, worden geholpen terwijl anderen zelfstandig aan de slag kunnen. Elke groep krijgt instructie volgens het directe instructiemodel.

Daarnaast krijgen kinderen die dat nodig hebben extra instructie, inoefening of herhaling en begeleiding bij de verwerking van opdrachten.

We stemmen het onderwijs planmatig af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De extra geboden leer- en oefentijd is voor de meeste leerlingen toereikend om aan het einde van de week de lesstof voldoende te beheersen.

Onderwijsassistent

Als het uitbreiden van instructie-, leer- en oefentijd niet voldoende is, wordt het onderwijs verder geïntensiveerd. Leerkrachten kunnen dan een beroep doen op ondersteuning van de onderwijsassistent.

Intern begeleider

De intern begeleider zorgt dat de uitvoering en de inzet van die extra ondersteuning goed gebeurt. Ze begeleidt de leerkrachten hierbij en co├Ârdineert de zorgprocedure.

Extern begeleider

In specifieke gevallen bestaat er de mogelijkheid om een arrangement aan te vragen, waarbij een beroep gedaan kan worden op externe expertise.

Ondersteuning

Deze wordt op ons kindcentrum gegeven in vijf verschillende niveaus:

  • Niveau 1: Basisondersteuning in de groep
  • Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep
  • Niveau 3: Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen
  • Niveau 4: Het raadplegen van externe deskundigen
  • Niveau 5: Plaatsing op een andere school

In het ondersteuningsplan (ter inzage op school) is te lezen hoe ondersteuning plaats vindt op onze school.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs