Missie en visie

Onze kijk op het onderwijs

Missie

Wij bieden eigentijds basisonderwijs en begeleiden de kinderen bij hun persoonlijke ontplooiing en bereiden hen zo goed mogelijk voor op hun deelname aan de samenleving. In samenwerking met de kinderopvang en voortgezet onderwijs bevorderen we de doorgaande ontwikkeling van het kind.

Visie

Kindgericht onderwijs

De basis van ons werk is de pedagogische relatie tussen leerling en leerkracht. Alleen als die relatie aanwezig is, wordt het mogelijk om te leren, te onderwijzen en op te voeden. Wij willen de kinderen leren kennen en begrijpen: wie zijn ze? waar komen ze vandaan? wat hebben ze nodig? Daarop stemmen we ons onderwijsaanbod af.

Breed onderwijsaanbod

Op De Wissel bestaat het onderwijs uit een breed aanbod gericht op kennis, persoonsvorming en samenleven.

  • De onderlinge omgang is gebaseerd op de kernwaarden. Kinderen krijgen er ruimte om zich te ontwikkelen, kennis op te doen, anderen te ontmoeten en hun plaats in de samenleving te verstaan. We leven niet voor onszelf, maar we zijn van betekenis voor en door de ander.
  • Persoonsvorming is erop gericht dat kinderen zichzelf leren kennen, hun plaats in de wereld vinden en zich daarin op een verantwoordelijke en sociale manier te gedragen. Onze leerkrachten verbinden zich met hun leerlingen, laten zich door hen aanspreken, en geven richting en inhoud geven aan het proces van volwassen worden. De school is als een oefenplaats voor het leven.
  • We rusten kinderen toe om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Overige onderwijskundige uitgangspunten

  • De focus van het handelen is gericht op de basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Er is veel aandacht voor betrokkenheid en zelfstandigheid en zelfsturing van de leerling.
  • De ontwikkeling van het kind staat centraal we bieden een passend onderwijsaanbod zowel voor kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben als voor hen waarbij sprake is van een achterstand.
  • Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
  • Het onderwijsaanbod is breed (hoofd-hart-handen), uitdagend, betekenisvol en sluit aan op de leefwereld van de kinderen.
  • De onderwijsprocessen kennen variaties in leerroutes en werkvormen: klassikale leermomenten, gedifferentieerde instructie, zelfstandig of co√∂peratief werken; we hanteren principes van Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken.
  • De onderwijsorganisatie wordt meer flexibel ingericht en wordt ondersteund door ICT.

Maatschappelijke positie

De school staat middenin de samenleving. We hebben te maken met vragen rondom de thuissituatie, veiligheid, gezondheid, sociale problemen, arbeidsmarkt, enzovoorts. In deze vraagstukken staat de school niet alleen. Allereerst hebben we te maken met de ouders van onze leerlingen. Daarnaast zijn er diverse instellingen waarmee we de samenwerking kunnen versterken.

Meer informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Onze schoolgids

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs