Welkom op De Wissel!

Hoe onze school ontstaan en opgebouwd is

Christelijke Basisschool De Wissel is in 1990 ontstaan uit de fusie tussen twee basisscholen. De Vaste Burg in de wijk Papegaaienburg en de Marnixschool in de wijk West-Souburg gingen samen verder als CBS De Wissel. Vlissingen is van oudsher een havenstad met veel industriƫle bedrijven. In een deel van de wijken dicht bij de school is veel sociale woningbouw.

Schoolomgeving

We zien in onze schoolomgeving (nog) geen toename van de vraag om internationaal georiƫnteerd onderwijs. Het rapport van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (2019) geeft als belangrijkste kenmerken van het leerlingenbestand van De Wissel:

  • 12% van onze leerlingen heeft een niet-westerse migratieachtergrond; (landelijk gemiddelde is 18%).
  • 47% van onze leerlingen uit een gezin met een relatief laag inkomen; (landelijk gemiddelde is 40%).
  • 24% van onze leerlingen komt uit een eenoudergezin; (landelijk gemiddelde is 16%).

Een klein deel van de ouders is op levensbeschouwelijk gebied kerkelijk betrokken. Het grootste deel van de ouders heeft weinig directe raakvlakken met de levensbeschouwelijke achtergrond van de school of kent een andere culturele of religieuze achtergrond.

Meer informatie over onze school vindt u in het menu onder 'Onze school'.
Meer informatie over ons onderwijs vindt u in het menu onder 'Ons onderwijs'.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs