Vrijwillige bijdrage

De extraatjes voor ons onderwijs

Informatie over de ouderbijdrage:

Met de ouderbijdrage van de kinderen bij ons op school kunnen we aandacht besteden aan de jaarlijkse feesten, culturele activiteiten en schoolactiviteiten. In overleg én met instemming van de medezeggenschapsraad bedraagt de ouderbijdrage € 25,-.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs