De identiteit van onze school

Ieder kind mag zijn zoals het is

Wij zijn een eigentijdse (open) protestants-christelijke / rooms-katholieke basisschool, die de kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en ze zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving.

Daarbij streven we ernaar de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind.

Open wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit en het prima vindt dat zijn/haar kind deze identiteit tijdens de periode dat het kind op De Wissel zit, meekrijgt. Ieder kind is een uniek en heeft daardoor een eigen bestaansrecht.

Lees hier meer over onze identiteit

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs