Medezeggenschapsraad

Meedenken over beleid

Instemming en advies

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad hebben zitting de wettelijke vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel. Deze raad adviseert en geeft al of niet haar instemming over het beleid van de school en het bestuur. Je kunt de raad vergelijken met een soort ondernemingsraad. De medezeggenschapsraad is te bereiken via mr@dewissel-onzewijs.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs