Overblijfregeling

Overblijven op school

Voor het betalen van de overblijf, kunt u onderstaande knop gebruiken.

Inloggen Idealnet

De Wissel hanteert een traditioneel rooster: Maar als u tussen de middag niet in de gelegenheid bent uw kind(eren) op te halen voor het middageten, kunt u gebruik maken van onze overblijfregeling. Op onze school vinden wij dat het overblijven gezellig en ontspannen moet zijn, waarbij de veiligheid van uw kind gewaarborgd is. In overleg met de MR en de overblijfouders zijn er afspraken gemaakt om dit te realiseren.

Opgave overblijf

 • U vult het ‘Aanvraagformulier inlogcode iDEALnet Wissel’ in en levert dit in bij het secretariaat van de school. Wij sturen uw aanvraagformulier naar Murlen. Zij verwerken uw gegevens.
 • U ontvangt van iDEALnet een mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord zodat u kunt inloggen op uw eigen ouderpagina.
 • Aan- en afmelden voor de overblijfregeling regelt u op uw eigen ouderpagina. U ziet direct wanneer uw kind(eren) is (zijn) geregistreerd.
 • De kosten voor de Overblijfregeling betaalt u via uw eigen ouderpagina in iDEALnet.
 • Uw actuele saldostand kunt u online volgen; U kunt kiezen voor betalingen via iDEALnet of via een machtiging.

Overblijven

 • De kosten bedragen €1,40 per keer.
 • U kunt kosteloos aanmelden tot 9.30 uur op iedere donderdag voorafgaand aan een nieuwe volledige 42 week met overblijfbeurten. Na dit tijdstip wordt € 0,35 per keer aan administratiekosten doorberekend.
 • Voor het afmelden berekenen we geen kosten, mits deze op de dag zelf voor 9.30 uur zijn doorgegeven. Voor afmeldingen na 9.30 uur op de dag zelf, betaalt u het tarief van €1,30.
 • In noodgevallen kan er telefonisch aan- of afgemeld worden tot 11.30 uur door contact op te nemen met Murlen, 085-2734910.
 • Alle correspondentie over betalingen verloopt via Murlen Dienstverlening.
 • Een klein deel van het overblijfgeld wordt jaarlijks besteed voor aanschaf van spelmateriaal e.d.

Organisatie van het overblijven

In beide gebouwen blijven de kinderen die zijn opgegeven tussen 12.00 en 12.20 uur onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkrachten in het eigen lokaal over. Na 12.20 uur gaan de kinderen, onder verantwoordelijkheid van overblijfvrijwilligers, buiten spelen en naar keuze of bij slecht weer in de hal een rustige activiteit uitvoeren. Kinderen die de maaltijd nog niet volledig hebben genuttigd, krijgen na 12.20 uur gelegenheid dit te doen, onder toezicht van een overblijfvrijwilliger. De overblijfkrachten krijgen voor de hulp een vrijwilligersvergoeding en volgen regelmatig bij- en nascholing.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs