Onze School

Missie en visie

De Wissel wil een school zijn waar uw kind zich thuis voelt en zich daardoor optimaal kan en wil ontwikkelen.

De interesses van uw kind zijn leidend bij Boeiend Onderwijs. We maken daarbij op een creatieve manier gebruik van goede methodes. Eén van de uitgangspunten van Boeiend Onderwijs die we onderstrepen, is dat uw kind optimaal gebruik leert maken van zijn of haar kwaliteiten en talenten.

Samenwerkend leren
Ook Coöperatief oftewel samenwerkend leren, staat bij ons hoog in het vaandel. We leren uw kind hoe het kan samenwerken. Een samenwerking waarbij respect voor en vertrouwen in elkaar voorop staat. Zo leren onze kinderen met en van elkaar.

Op een eigentijdse manier besteden wij aandacht aan de sociale ontwikkeling van uw kind. Zo gebruiken wij methodes voor sociale ontwikkeling en doen wij mee aan projecten die de sociale ontwikkeling van uw kind stimuleren.
Kortom: wij maken het voor uw kind iedere dag weer spannend en leuk om naar school te gaan!

De Wissel staat in Papegaaienburg en is een school met ongeveer 500 leerlingen. Deze kinderen zijn verdeeld over twee locaties.

Open christelijke school
We zijn een open christelijke school. Dit wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit en het prima vindt dat zijn of haar kind deze identiteit meekrijgt. Steeds meer ouders zijn zelf niet actief met geloofsopvoeding bezig maar vinden het wel belangrijk dat hun kind (eren) dit meekrijgen. Dat laatste ervaren wij als leerkrachten op onze christelijke school als positief. Het daagt ons uit om verder te kijken dan onze eigen horizon. Als team vinden we wel, dat de eindverantwoordelijkheid op dit gebied bij u als ouder ligt.

Ieder kind is uniek en waardevol
Vanuit onze christelijke levensovertuiging vinden wij, dat ieder kind mag zijn zoals hij of zij is. Ieder kind is een uniek schepsel en heeft daardoor een eigen bestaansrecht. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen. ‘Laat iedereen in zijn of haar waarde’ is een belangrijke stelregel op onze school. Ieder mens is waardevol en als zodanig heeft ieder mens ook recht op waardering. Respect en waardering voor een ander hebben is “de normaalste zaak van de wereld”.

We proberen de kinderen ook verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in dezelfde omgeving woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in de wereld kan staan. Iedereen heeft met zijn of haar medemens te maken.Leerling bij computer

Soms ben je voor hulp erg afhankelijk van anderen. Om in voorkomende gevallen die hulp onbaatzuchtig te kunnen verlenen, moet je al op heel jonge leeftijd leren dat mensen in deze maatschappij niet ‘op eilandjes’ leven, maar dat jij ook medeverantwoordelijk bent voor het welzijn van je naaste. Op deze manier, heel praktisch en concreet met de kinderen op school omgaand, krijgt het begrip ‘christelijke school’ ineens een veel bredere inhoud dan de traditionele: een school die een praktische invulling wil geven aan haar christelijke identiteit. Daar komt bij, dat veel normen en waarden, die hierboven beschreven staan verbreed kunnen worden naar ‘algemeen menselijke’ normen en waarden. Het respect voor de ander is niet een typisch christelijke norm. Wij vinden dat ieder mens, gelovig of niet, de ander zou moeten respecteren zoals hij of zij is. Omdat we het vanuit ons christelijk geloof belangrijk vinden dat ieder kind zich in onze school gewaardeerd en gerespecteerd voelt, houden we in de groep regelmatig kringgesprekken.

Samen
De christelijke identiteit, sociale vorming, buitenschoolse activiteiten, goed contact met ouders en kwalitatief goede methoden, zorgen voor de inhoud en kwaliteit van onze school. Tijdens de periode dat uw kind onze school bezoekt, proberen wij samen met u zoveel mogelijk uit uw kind te halen. Daarbij hebben we elkaar nodig.
Verder vinden we het prettig, dat leerkrachten en leerlingen elkaar respecteren en waarderen. Vanuit die visie kun je veel met elkaar bereiken.

Wilt u meer weten over onze school, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.