De Uitwisseling 1

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste Uitwisseling van dit schooljaar staat online.
In deze Uitwisseling kunt u de onderstaande zaken lezen:

 • Kalender
 • Begin schooljaar
 • Op de fiets naar de Kleiweg?
 • Inrijverbod Kolibriesprenk
 • Typelessen
 • Huiswerkklas voor de groepen 6, 7 en 8
 • Wijziging overblijfkosten per 1 augustus 2019
 • Ouderwerkgroepen 2019-2020
 • Werkzaamheden achterplein Flamingoweg
 • Jaarkalender 2019-2020
 • Musicalles
 • “De vaart van Vlissingen”

De Uitwisseling kunt u hier lezen:
Uitwisseling 1

Tevens herinneren we u er aan dat we op donderdag 5 september a.s. onze jaarlijkse informatieavond over het onderwijs in de verschillende groepen organiseren. U bent van harte welkom op de Kleiweg, aanvang 19.00 en/of op de Flamingoweg, aanvang 20.30 uur.

Hartelijke groeten,
Team CBS De Wissel